Nhiều nước châu Âu hỗ trợ Hy Lạp dập tắt cháy rừng dữ dội ở đảo Evia

Tin liên quan