Nổ tại một nhà tù ở Philippines, 10 người thiệt mạng