Ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 4 trên thế giới