Trump bàn về Trung Quốc, “công bằng chính trị” với CEO Google