Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chấn chỉnh hoạt động Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam

  (VOH) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đánh giá tổng thể hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý tài chính, quản trị và nhân sự; xử lý các vấn đề tồn tại của Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam.

  Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định; thực hiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định.

  Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam

  Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ thanh tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến việc cử, miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam.Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15/7/2017.

  B.T