Đội Hà Nội nói gì về pha phạm lỗi của Hoàng Thịnh với Đỗ Hùng Dũng?