Hùng Dũng chấn thương nặng, Ngô Hoàng Thịnh lên tiếng xin lỗi