Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kết quả Cup vàng CONCACAF 2019: Vòng bảng ngày 16/6 - 27/6

  (VOH) - Kết quả Cup vàng CONCACAF (Gold Cup) 2019: Vòng bảng ngày 16/6 - 27/6/2019.

  LƯỢT TRẬN THỨ NHẤT

  CHỦ NHẬT - NGÀY 16/6/2019

  06 giờ 30

  Bảng A

  Canada

  4-0

  Martinque

  08 giờ 30

  Bảng A

  Mexico

  7-0

  Cuba

  THỨ HAI - NGÀY 17/6/2019

  05 giờ 00

  Bảng B

  Haiti

  -

  Bermuda

  07 giờ 00

  Bảng B

  Costa Rica

  -

  Nicaragua

  THỨ BA - NGÀY 18/6/2019

  06 giờ 00

  Bảng C

  El Salvador

  -

  Curacao

  08 giờ 00

  Bảng C

  Jamaica

  -

  Honduras

  THỨ TƯ - NGÀY 19/6/2019

  06 giờ 30

  Bảng D

  Panama

  -

  Trinidad và Tobago

  08 giờ 30

  Bảng D

  Mỹ

  -

  Guyana

  LƯỢT TRẬN THỨ HAI

  THỨ NĂM - NGÀY 20/6/2019

  07 giờ 00

  Bảng A

  Cuba

  -

  Martinque

  09 giờ 30

  Bảng A

  Mexico

  -

  Canada

  THỨ SÁU - NGÀY 21/6/2019

  06 giờ 00

  Bảng B

  Nicaragua

  -

  Haiti

  08 giờ 30

  Bảng B

  Costa Rica

  -

  Bermuda

  THỨ BẢY - NGÀY 22/6/2019

  06 giờ 00

  Bảng C

  El Salvador

  -

  Jamaica

  08 giờ 30

  Bảng C

  Honduras

  -

  Curacao

  CHỦ NHẬT - NGÀY 23/6/2019

  04 giờ 30

  Bảng D

  Guyana

  -

  Panama

  07 giờ 00

  Bảng D

  Mỹ

  -

  Trinidad và Tobago

  LƯỢT TRẬN CUỐI

  THỨ HAI - NGÀY 24/6/2019

  05 giờ 00

  Bảng A

  Canada

  -

  Cuba

  07 giờ 30

  Bảng A

  Martinque

  -

  Mexico

  THỨ BA - NGÀY 25/6/2019

  05 giờ 30

  Bảng B

  Bermuda

  -

  Nicaragua

  08 giờ 00

  Bảng B

  Haiti

  -

  Costa Rica

  THỨ TƯ - NGÀY 26/6/2019

  07 giờ 00

  Bảng C

  Jamaica

  -

  Curacao

  09 giờ 30

  Bảng C

  Honduras

  -

  El Salvador

  THỨ NĂM - NGÀY 27/6/2019

  05 giờ 30

  Bảng D

  Trinidad và Tobago

  -

  Guyana

  08 giờ 00

  Bảng D

  Panama

  -

  Mỹ

  H.Tú