Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kết quả môn bóng đá nam SEA Games 2019: Vòng bảng ngày 25/11 - 5/12

  VOH Online cập nhật kết quả môn bóng đá nam SEA Games 2019: Vòng bảng ngày 25/11 - 5/12/2019.

  THỨ HAI - NGÀY 25/11/2019

  15 giờ 00

  BẢNG A

  U22 Malaysia

  1-1

  U22 Myanmar

  15 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Việt Nam

  6-0

  U22 Brunei

  19 giờ 00

  BẢNG A

  U22 Philippines

  1-1

  U22 Campuchia

  THỨ BA - NGÀY 26/11/2019

  15 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Thái Lan

  0-2

  U22 Indonesia

  19 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Lào

  0-0

  U22 Singapore

  THỨ TƯ - NGÀY 27/11/2019

  15 giờ 00

  BẢNG A

  U22 Myanmar

  2-1

  U22 Philippines

  19 giờ 00

  BẢNG A

  U22 Campuchia

  5-0

  U22 Đông Timor

  THỨ NĂM - NGÀY 28/11/2019

  15 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Việt Nam

  6-1

  U22 Lào

  15 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Brunei

  0-7

  U22 Thái Lan

  19 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Singapore

  2-0

  U22 Indonesia

  THỨ SÁU - NGÀY 29/11/2019

  15 giờ 00

  BẢNG A

  U22 Đông Timor

  1-3

  U22 Myanmar

  19 giờ 00

  BẢNG A

  U22 Philippines

  1-0

  U22 Malaysia

  CHỦ NHẬT - NGÀY 1/12/2019

  15 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Lào

  3-0

  U22 Brunei

  15 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Thái Lan

  3-0

  U22 Singapore

  19 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Việt Nam

  2-1

  U22 Indonesia

  THỨ HAI - NGÀY 2/12/2019

  19 giờ 00

  BẢNG A

  U22 Malaysia

  4-0

  U22 Đông Timor

  19 giờ 00

  BẢNG A

  U22 Myanmar

  2-1

  U22 Campuchia

  THỨ BA - NGÀY 3/12/2019

  15 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Lào

  0-2

  U22 Thái Lan

  19 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Singapore

  0-1

  U22 Việt Nam

  19 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Indonesia

  8-0

  U22 Brunei

  THỨ TƯ - NGÀY 4/12/2019

  15 giờ 00

  BẢNG A

  U22 Campuchia

  3-1

  U22 Malaysia

  15 giờ 00

  BẢNG A

  U22 Đông Timor

  1-6

  U22 Philippines

  THỨ NĂM - NGÀY 5/12/2019

  15 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Brunei

  -

  U22 Singapore

  15 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Indonesia

  -

  U22 Lào

  15 giờ 00

  BẢNG B

  U22 Việt Nam

  -

  U22 Thái Lan

  H.Tú