Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Lịch thi đấu ASIAN CUP 2019: Vòng bảng - ngày 5/1 đến ngày 17/1

  VOH Online cập nhật lịch thi đấu và trực tiếp ASIAN CUP 2019: Vòng bảng - ngày 5/1 đến ngày 17/1/2019.

  LƯỢT TRẬN THỨ NHẤT

  THỨ BẢY – 05/01/2019

  23 giờ 00

  A

  U.A.E

  -

  Bahrain

  VTV5, VTV6

  CHỦ NHẬT – 06/01/2019

  18 giờ 00

  B

  Úc

  -

  Jordan

  VTV5, VTV6

  20 giờ 30

  A

  Thái Lan

  -

  Ấn Độ

  VTV5, VTV6

  23 giờ 00

  B

  Syria

  -

  Palestine

  VTV5, VTV6

  THỨ HAI – 07/01/2019

  18 giờ 00

  C

  Trung Quốc

  -

  Kyrgyzstan

  VTV5, VTV6

  20 giờ 30

  C

  Hàn Quốc

  -

  Philippines

  VTV5, VTV6

  23 giờ 00

  D

  Iran

  -

  Yemen

  VTV5, VTV6

  THỨ BA – 08/01/2019

  20 giờ 30

  D

  Iraq

  -

  Việt Nam

  VTV5, VTV6

  23 giờ 00

  E

  Ả-Rập Xê-Út

  -

  Triều Tiên

  VTV5, VTV6

  THỨ TƯ – 09/01/2019

  18 giờ 00

  F

  Nhật Bản

  -

  Turkmenistan

  VTV5, VTV6

  20 giờ 30

  F

  Uzbekistan

  -

  Oman

  VTV5, VTV6

  23 giờ 00

  E

  Qatar

  -

  Liban

  VTV5, VTV6

  LƯỢT TRẬN THỨ HAI

  THỨ NĂM – 10/01/2019

  18 giờ 00

  A

  Bahrain

  -

  Thái Lan

  VTV5, VTV6

  20 giờ 30

  B

  Jordan

  -

  Syria

  VTV5, VTV6

  23 giờ 00

  A

  Ấn Độ

  -

  U.A.E

  VTV5, VTV6

  THỨ SÁU – 11/01/2019

  18 giờ 00

  B

  Palestine

  -

  Úc

  VTV5, VTV6

  20 giờ 30

  C

  Philippines

  -

  Trung Quốc

  VTV5, VTV6

  23 giờ 00

  C

  Kyrgyzstan

  -

  Hàn Quốc

  VTV5, VTV6

  THỨ BẢY – 12/01/2019

  18 giờ 00

  D

  Việt Nam

  -

  Iran

  VTV5, VTV6

  20 giờ 30

  D

  Yemen

  -

  Iraq

  VTV5, VTV6

  23 giờ 00

  E

  Liban

  -

  Ả-Rập Xê-Út

  VTV5, VTV6

  CHỦ NHẬT – 13/01/2019

  18 giờ 00

  E

  Triều Tiên

  -

  Qatar

  VTV5, VTV6

  20 giờ 30

  F

  Oman

  -

  Nhật Bản

  VTV5, VTV6

  23 giờ 00

  F

  Turkmenistan

  -

  Uzbekistan

  VTV5, VTV6

  LƯỢT TRẬN THỨ BA

  THỨ HAI – 14/01/2019

  23 giờ 00

  A

  U.A.E

  -

  Thái Lan

  VTV6

  23 giờ 00

  A

  Ấn Độ

  -

  Bahrain

  VTV5

  THỨ BA – 15/01/2019

  20 giờ 30

  B

  Úc

  -

  Syria

  VTV6

  20 giờ 30

  B

  Palestine

  -

  Jordan

  VTV5

  THỨ TƯ – 16/01/2019

  20 giờ 30

  C

  Hàn Quốc

  -

  Trung Quốc

  VTV6

  20 giờ 30

  C

  Kyrgyzstan

  -

  Philippines

  VTV5

  23 giờ 00

  D

  Việt Nam

  -

  Yemen

  VTV6

  23 giờ 00

  D

  Iran

  -

  Iraq

  VTV5

  THỨ NĂM – 17/01/2019

  20 giờ 30

  F

  Nhật Bản

  -

  Uzbekistan

  VTV6

  20 giờ 30

  F

  Oman

  -

  Turkmenistan

  VTV5

  23 giờ 00

  E

  Liban

  -

  Triều Tiên

  VTV6

  23 giờ 00

  E

  Ả-Rập Xê-Út

  -

  Qatar

  VTV5

  H.Tú