Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Lịch thi đấu Copa America 2019: Vòng bảng ngày 15/6 - 25/6

  VOH Online cập nhật lịch thi đấu Cup bóng đá Nam Mỹ (Copa America) 2019: Vòng bảng ngày 15/6 - 25/6/2019.

  Các bảng đấu Copa America 2019:

  • Bảng A: Brazil, Bolivia, Venezuela, Peru.
  • Bảng B: Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar.
  • Bảng C: Uruguay, Ecuador, Nhật Bản, Chile.

  Lịch thi đấu Copa America 2019: Vòng bảng ngày 15/6 - 25/6

   

  LƯỢT TRẬN THỨ NHẤT

  THỨ BẢY - NGÀY 15/6/2019

  07 giờ 30

  Bảng A

  Brazil

  -

  Bolivia

  K+PM

  CHỦ NHẬT - NGÀY 16/6/2019

  02 giờ 00

  Bảng A

  Venezuela

  -

  Peru

  K+PM

  05 giờ 00

  Bảng B

  Argentina

  -

  Colombia

  K+PM

  THỨ HAI - NGÀY 17/6/2019

  02 giờ 00

  Bảng B

  Paraguay

  -

  Qatar

  K+PM

  05 giờ 00

  Bảng C

  Uruguay

  -

  Ecuador

  K+PM

  THỨ BA - NGÀY 18/6/2019

  06 giờ 00

  Bảng C

  Nhật Bản

  -

  Chile

  K+PM

  LƯỢT TRẬN THỨ HAI

  THỨ TƯ - NGÀY 19/6/2019

  04 giờ 30

  Bảng A

  Bolivia

  -

  Peru

  K+PM

  07 giờ 30

  Bảng A

  Brazil

  -

  Venezuela

  K+PM

  THỨ NĂM - NGÀY 20/6/2019

  04 giờ 30

  Bảng B

  Colombia

  -

  Qatar

  K+PM

  07 giờ 30

  Bảng B

  Argentina

  -

  Paraguay

  K+PM

  THỨ SÁU - NGÀY 21/6/2019

  06 giờ 00

  Bảng C

  Uruguay

  -

  Nhật Bản

  K+PM

  THỨ BẢY - NGÀY 22/6/2019

  06 giờ 00

  Bảng C

  Ecuador

  -

  Chile

  K+PM

  LƯỢT TRẬN CUỐI

  CHỦ NHẬT - NGÀY 23/6/2019

  02 giờ 00

  Bảng A

  Bolivia

  -

  Venezuela

   

  02 giờ 00

  Bảng A

  Peru

  -

  Brazil

   

  THỨ HAI - NGÀY 24/6/2019

  02 giờ 00

  Bảng B

  Colombia

  -

  Paraguay

   

  02 giờ 00

  Bảng B

  Qatar

  -

  Argentina

   

  THỨ BA - NGÀY 25/6/2019

  06 giờ 00

  Bảng C

  Chile

  -

  Uruguay

   

  06 giờ 00

  Bảng C

  Ecuador

  -

  Nhật Bản

   

  H.Tú