Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 15,4 triệu USD bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven biển tỉnh Sóc Trăng

  (VOH) - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết, dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2012 đến năm 2016, Sóc Trăng sẽ triển khai thực hiện Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”, với tổng số vốn là 15.428.000 USD, tương đương 308 tỷ đồng.

  Ao nuôi tôm ở Sóc Trăng. Ảnh: SGTT 

  Trong đó, vốn ODA vay của Ngân hàng Thế giới là 12.311.000 USD, còn lại là vốn của tư nhân và nguồn quỹ môi trường toàn cầu.

  Dự án sẽ có bốn hợp phần như sau: Tăng cường năng lực thể chế, quản lý bền vững nguồn tài nguyên ven biển; Thực hành tốt nuôi trồng thủy sản ven biển bền vững; Thực hành tốt về khai thác thủy sản ven biển bền vững; Quản lý dự án, giám sát và đánh giá. Địa điểm thực hiện ở 16 xã của 4 huyện-thị xã là huyện Cù Lao Dung, Trần Đề, Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu.

  Trường Duy