Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP giám sát Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

    (VOH) - Chiều 12/6, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP giám sát Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn về tình hình tái cơ cấu và phát triển các ngành mang tính chất công nghiệp phụ trợ. Kết quả sau hơn 6 năm chuyển đổi thành mô hình Tổng công ty, quy mô và tỷ trọng cơ cấu các ngành đã có sự chuyển dịch đúng mục tiêu đề ra, doanh thu trung bình hàng năm đạt trên 17,5%. Tổng công ty phấn đấu đến năm 2015, cơ cấu một số ngành chiếm trọng cao như: hoá chất 13%, cơ khí 8%, điện tử tin học 7% và phát triển công nghệ mới năng lượng mặt trời, điện gió. Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cho biết:

    Đánh giá cao về sự chuyển hướng đúng trong quá trình tái cấu trúc, các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP cho rằng, Tổng công ty cần phải nêu thêm những khó khăn cụ thể, nhất là về mặt chính sách để cùng tháo gỡ, giúp tổng công ty phát triển đúng định hướng.

    Trung Nam