Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cần có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

    (VOH) - Sáng 25/4, ông Lê Mạnh Hà - Phó chủ tịch UBND TP chủ trì hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về chủ đề tái cấu trúc kinh tế thành phố.

    Theo nhìn nhận từ phía doanh nghiệp, mặc dù kinh tế thành phố đang phục hồi và chuyển dịch cơ cấu đúng hướng nhưng chưa thực sự đi vào chiều sâu. Thành phố còn thiếu chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp nhất là vấn đề vốn, giá thuê đất, chính sách ưu đãi, thuế,... Do đó, các doanh nghiệp kiến nghị thành phố nên quy hoạch nhóm ngành kèm theo chính sách và chính sách đó phải khả thi, đặc biệt phải chú trọng hạ tầng để giảm các yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp.

    Tiếp thu những kiến nghị của doanh nghiệp, ông Lê Mạnh Hà - Phó chủ tịch UBND TP cho biết sẽ còn nhiều cuộc hội thảo về tái cấu trúc kinh tế thành phố, nhằm đóng góp cho đề án đi vào chiều sâu nhưng mang tính thực tiễn. Trước mắt thành phố tập trung vốn cho 9 ngành dịch vụ và 4 ngành công nghiệp trọng yếu. Đồng thời, sẽ có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể và các chính sách đó phải đến từng doanh nghiệp.

    Trung Nam