Doanh nghiệp chây ì giảm giá cước vận tải: người tiêu dùng thiệt hại nặng