Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Doanh nghiệp nợ thuế Hải quan sẽ bị gửi tên sang Công an

  (VOH) - Cục Hải quan TPHCM cho biết, đến thời điểm này có 86 doanh nghiệp nợ thuế Hải quan với số tiền 124 tỷ đồng.

  Kiểm tra niêm phong hàng NK tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần (Bình Dương) (Ảnh Hồ Cảnh/Báo Hải quan)

  Theo Cục Hải quan TPHCM, trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp không nộp thuế cho ngân sách.

  Khi cơ quan hải quan đôn đốc thu hồi nợ, doanh nghiệp cố tình chây ỳ hoặc khi đến địa phương thì doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh, gây khó khăn trong thu hồi nợ.

  “Với doanh nghiệp nợ thuế chưa nộp cho cơ quan hải quan thì theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và chủ tịch UBND TP, chúng tôi sẽ nêu tên trên phương tiện thông tin đại chúng và gửi cho Cục thuế, Sở Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước. Đơn vị cuối cùng là công an để có hướng xử lý phù hợp” - ông Nguyễn Quốc Toản, phó phòng Thuế xuất nhập khẩu, Cục Hải quan TPHCM khẳng định. 

  Huệ Như