Giá cả thị trường hôm nay 29/7/2020: Trái tắc 12 ngàn đồng một kg

Tin liên quan