Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngân hàng Quân đội được cấp giấy phép đầu tư tại Lào

    (VOH) - Ngân hàng Quân đội vừa được cấp giấy phép đầu tư tại Lào. Ngân hàng Quân đội tại Lào sẽ có số vốn đầu tư ban đầu là 12 triệu USD.

    Ngân hàng sẽ phục vụ các đối tượng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, các doanh nghiệp và pháp nhân Lào, các khách hàng cá nhân là người Việt nam tại Lào và người Lào,... nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Quân đội, góp phần thúc đẩy thị trường tiền tệ và kinh tế Lào phát triển.


    Mai Trân