Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phải hoàn thành xử lý nợ xấu trước ngày 30/9

  (VOH) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 5057 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phân loại nợ theo Thông tư 02 năm 2013.

  Theo văn bản này, kể từ ngày 12/4/2015, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại nợ theo quy định tại Thông tư 02.

  Để nắm bắt, giám sát tình hình việc thực hiện phân loại nợ và xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Thông báo số 195 của Ngân hàng Nhà nước ngày 02/7/2015, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng có nợ xấu từ 3% trở lên triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu ngay trong tháng 7/2015 để đưa nợ xấu xuống dưới 3% và hoàn thành kế hoạch xử lý nợ xấu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trước ngày 30/9/2015.

  Từ kỳ báo cáo tháng 6/2015, định kỳ hàng tháng, các tổ chức tín dụng phải thực hiện phân loại nợ theo quy định tại Thông tư 02 cho đến khi có thông báo mới của Ngân hàng Nhà nước.

  Hà An