Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phân bón Bình Điền: sẽ sản xuất đạt 1 triệu tấn vào năm 2020

  (VOH) - Sáng nay 24/4, tại TP HCM, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức hội nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và định hướng 5 năm 2015 – 2020.

  Năm 2014, Bình Điền sản xuất đạt trên 670.000 tấn phân bón các loại, tổng doanh thu hơn 6.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 366 tỷ đồng, chia cổ tức 28%. Những sản phẩm độc quyền của doanh nghiệp có vị thế trên thị trường như Đầu Trâu TE+ Agrotain, Đầu Trâu 46 A+, 46P+ và một số sản phẩm mới theo công nghệ Urea hoá lỏng như 16-16-8S, chắc hạt, tăng trưởng...

  Về công tác xã hội, doanh nghiệp chi khoảng 10 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tiếp sức đến trường...

  Trong định hướng giai đoạn 2015-2020, doanh nghiệp sẽ sản xuất đạt 1 triệu tấn vào năm 2020 với doanh thu hơn 9.900 tỷ đồng. Riêng năm 2015, sản lượng phân bón dự kiến trên 700.000 tấn, doanh thu gần 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận 244 tỷ đồng, chia cổ tức 20%./.

  Nguyễn Thắng