Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • PV Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam - Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển quản trị (Trường ĐHKT TPHCM) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

    (VOH) - Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 là một trong sáu chương trình đột phá mà Ðại hội lần thứ IX Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh đã thông qua nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập sâu hơn của thành phố vào nền kinh tế thế giới.

    Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam. Ảnh: ueh

    Đánh giá về chất lượng nhân lực và các giải pháp để phát triển nguồn lực quan trọng này, phóng viên Đài có phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị (Trường Đại học Kinh tế TPHCM):

    Phan Khanh