Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tiếp tục trích 500 đồng/lít xăng nhằm bình ổn giá

  Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4214/BTC-QLG, thông báo sẽ tiếp tục giữ ổn định giá xăng, dầu.

   

  Cụ thể, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá bán lẻ mặt hàng xăng, dầu, đồng thời tiếp tục trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức lỗ phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu. Theo đó, mức trích quỹ tối đa cụ thể là: Mặt hàng xăng 500 đồng/lít, mặt hàng dầu diezel 400 đồng/lít, mặt hàng dầu hoả 400 đồng/lít.

  Quyết định cũng nêu rõ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chịu trách nhiệm về việc trích lập, sử dụng, hạch toán và quyết toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định hiện hành.

  (Theo dddn.com.vn)