Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM: Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước mới đạt 10%

  (VOH) - Ngày 7/11, Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các Sở, ban, ngành về tiến độ tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn thành phố.

  Báo cáo của Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố cho biết, trong số 15 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trong năm 2014, cuối năm sẽ có 12 doanh nghiệp thực hiện bán cổ phần ra công chúng, 3 doanh nghiệp chuyển tiếp sang năm 2015 là do vướng mắc về các thủ tục quyết toán các dự án bất động sản.

  Về vấn đề thoái vốn, theo kế hoạch trong năm 2014 sẽ thực hiện thoái vốn khoảng 1.553 tỷ đồng nhưng đến thời điểm này chỉ mới đạt 152 tỷ (chiếm 10%). Trong đó, trọng tâm là thoái vốn kinh doanh ngoài ngành đã đạt được 114 tỷ.

  Lý giải về quá trình thoái vốn còn chậm, ông Huỳnh Trung Lâm - Phó trưởng Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố cho rằng: "Thực ra toàn bộ 14 Tổng công ty đến ngày 31/12/1013 mới phê duyệt xong. Đến nay mới 11 tháng mà những văn bản hướng dẫn để thoái vốn thì đến tháng 9/2014 mới ra. Bên cạnh đó, tất cả doanh nghiệp đều tập trung thoái vốn theo kế hoạch của Thủ tướng nên cùng một thời điểm thì sức tiêu thụ của thị trường, của các nhà đầu tư tương đối khó".

  Dự kiến, 16 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trong năm 2015 sẽ khả quan hơn do các doanh nghiệp đã thực hiện được nhiều công việc của tiến trình cổ phần hóa trong năm 2014.

  Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Đất Việt.

  Hà An