Bão số 8 giảm cấp, di chuyển nhanh về hướng các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Tin liên quan