Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay và ngày mai 3/9/2022: Chiều có mưa

(VOH) - Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 2/9 và ngày mai 3/9/2022. Ngày có mưa dông rải rác. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức trung bình đến cao. Riêng ngày 3/9 Sáng chiều trời có mưa.

Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 2/9/2022

Buổi sáng

 • Sáng nay (2/9), nhiệt độ tại TPHCM dao động từ 27 – 33 độ C.
 • Buổi sáng trời có mây và mưa dông. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 6-16 km.
 • Hôm nay, chỉ số UV ở mức trung bình đến cao từ 3-7
 • Trời có mưa dông lúc 6 giờ
 • Độ ẩm dao động từ 60–84%.
Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 2/9 và ngày mai 3/9/2022: Cả ngày có mưa dông rải rác 1

Buổi sáng trời có mưa dông

Buổi chiều

 • Chiều nay (2/9), nhiệt độ tại TPHCM dao động từ 28-32 độ C.
 • Buổi chiều trời có mây và mưa dông. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng 3-16 km.
 • Trời mưa dông lúc 13 giờ
 • Độ ẩm dao động ở mức 58-83%.
Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 2/9 và ngày mai 3/9/2022: Cả ngày có mưa dông rải rác 2

Buổi chiều trời có mưa dông

 Buổi tối và khuya

 • Buổi tối và đêm nay (2/9) nhiệt độ tại TPHCM khoảng 27-28 độ C.
 • Buổi tối trời có mây. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 6-8 km.
 • Trời có mưa dông lúc 20 giờ
 •  Độ ẩm dao động ở mức 80-88%.
Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 2/9 và ngày mai 3/9/2022: Cả ngày có mưa dông rải rác 3

Buổi tối và đêm TPHCM trời có mây và mưa dông

Dự báo thời tiết TPHCM ngày mai 3/9/2022

Buổi sáng

 • Sáng mai (2/9), nhiệt độ tại TPHCM dao động từ 26 – 33 độ C.
 • Buổi sáng trời có mây và mưa dông. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 8-16 km.
 • Hôm nay, chỉ số UV ở mức trung bình đến cao từ 4-8 
 • Trời có mưa dông lúc 7 giờ
 • Độ ẩm dao động từ 60–92%.
Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 2/9 và ngày mai 3/9/2022: Cả ngày có mưa dông rải rác 4

Buổi sáng trời có mây

Buổi chiều

 • Chiều mai (2/9), nhiệt độ tại TPHCM dao động từ 29-34 độ C.
 • Buổi chiều trời có mây. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng 8-16 km.
 • Trời có mưa dông lúc 18 giờ
 • Độ ẩm dao động ở mức 70-85%.
Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 2/9 và ngày mai 3/9/2022: Cả ngày có mưa dông rải rác 5

Buổi chiều trời có mưa dông

 Buổi tối và khuya

 • Buổi tối và đêm mai (2/9) nhiệt độ tại TPHCM khoảng 27 độ C.
 • Buổi tối trời có mây. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 6-8 km.
 •  Độ ẩm dao động ở mức 86-88%.
Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 2/9 và ngày mai 3/9/2022: Cả ngày có mưa dông rải rác 6
Buổi tối và đêm TPHCM trời có mây

Tin liên quan