Mùa mưa ở khu vực Nam Bộ sẽ đến muộn

Tin liên quan