Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên, có khả năng đạt mức cao nhất vào 23-24/1/2019

(VOH) - Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 23-24/01/2019.

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều. Mực nước cao nhất sáng ngày 21/01, tại một số trạm chính như sau:

        Sông

Trạm

Hmax (m)

            Xu thế

       Tiền

Tân Châu

    1,76

Đang lên

       Tiền

Mỹ Thuận

    1,64

Đang lên

       Hậu

Châu Đốc

    1,89

Đang lên 

       Hậu

Cần Thơ

    1,71

Đang lên

     Sài Gòn

Phú An

    1,58

Đang lên

Cảnh báo: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 23-24/01/2019.

Mực nước tại các trạm có khả năng như sau:

Sông

Trạm

Hmax (m)

So sánh

với cấp báo động

Cấp độ rủi ro thiên tai ngập lụt

do triều cường

Tiền

Tân Châu

1,82

-

-

Tiền

Mỹ Thuận

1,71-1,75

Trên BĐ2 từ 0,01-0,05m

Cấp 1

Hậu

Châu Đốc

1,94

-

-

Hậu

Cần Thơ

1,71-1,75

Trên BĐ1 từ 0,01-0,05m

-

Sài Gòn

Phú An

1,6-1,65

Trên BĐ3 từ 0,1- 0,15m

Cấp 3

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan