Năm 2020: Sẽ có 5-6 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta

Tin liên quan