Thời tiết hôm nay 10/6/2023: Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5

Tin liên quan