Thời tiết ngày 18/8/2020: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Tin liên quan