Triều cường đang lên: Nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ở TPHCM

(VOH) - Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều.

Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 21-22/02/2019, các trạm hạ lưu ở mức BĐ1, sông Sài Gòn tại Phú An lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Mực nước tại các trạm như sau:

Sông

Trạm

Hmax (m)

So sánh với cấp báo động

Cấp độ rủi ro thiên tai ngập lụt do triều cường

Tiền

Tân Châu

1,60

-

-

Tiền

Mỹ Thuận

1,45

-

-

Hậu

Châu Đốc

1,75

-

-

Hậu

Cần Thơ

1,55

-

-

Sài Gòn

Phú An

1,45-1,52

Trên BĐ3 khoảng 0,2m

Cấp 3

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan