Triều cường trên sông Sài Gòn khả năng cao nhất vào 22/3: Nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp

(VOH) - Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều.

Mực nước cao nhất ngày 18/03, tại một số trạm chính như sau:

Sông

Trạm

Hmax (m)

Xu thế

Tiền

Tân Châu

1,32

Đang lên

Tiền

Mỹ Thuận

1,25

Đang lên

Hậu

Châu Đốc

1,46

Đang lên

Hậu

Cần Thơ

1,23

Đang lên

Sài Gòn

Phú An

1,33

Đang lên

Cảnh báo: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 22-23/03/2019.

Mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Mực nước tại các trạm như sau:

Sông

Trạm

Hmax (m)

So sánh với

cấp báo động

Cấp độ rủi ro thiên tai ngập lụt do triều cường

Tiền

Tân Châu

1,50

-

-

Tiền

Mỹ Thuận

1,46

-

-

Hậu

Châu Đốc

1,63

-

-

Hậu

Cần Thơ

1,48

-

-

Sài Gòn

Phú An

1,51-1,55

Trên BĐ3 0,01-0,05m

Cấp 3

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan