028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Ứng cử viên Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 16 - Quận Bình Tân: Nguyễn Văn Đạt

(VOH) - Ông NGUYỄN VĂN ĐẠT được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 16, quận Bình Tân.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 16 - Quận Bình Tân: Nguyễn Văn Đạt 1

Ông NGUYỄN VĂN ĐẠT - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Cử nhân Luật - Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Tân khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 16 Quận Bình Tân

Ông NGUYỄN VĂN ĐẠT

Sinh ngày 26 tháng 7 năm 1972.

Quê quán: Phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện cư trú tại: 25/52, Hồ Văn Long, Tổ 17, Khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 9 năm 1991 đến tháng 02 năm 1994: bộ đội tại Trung đoàn 88 Sư đoàn 302 - Quân khu 7, chức vụ Tiểu đội trưởng. Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 07 tháng 02 năm 1994.

- Từ tháng 12 năm 1995 đến tháng 12 năm 1999: Công an xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 02 năm 2000 đến tháng 11 năm 2003: cán bộ Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao, Ủy ban nhân dân xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh.

- Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 7 năm 2008: công tác tại Ủy ban nhân dân phường Tân Tạo, quận Bình Tân, giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch.

- Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 6 năm 2016: lần lượt giữ các vị trí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Tạo; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

- Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận Bình Tân; Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Tân khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Từ tháng 3 năm 2019 đến nay: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông NGUYỄN VĂN ĐẠT được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 16, quận Bình Tân.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN VĂN ĐẠT

Tôi tên NGUYỄN VĂN ĐẠT, hiện là Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân Thành phố vừa qua, bản thân tôi đã cố gắng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người Đại biểu Hội đồng nhân dân. Tiếp thu phản ánh đầy đủ, kịp thời các ý kiến của cử tri với Hội đồng nhân dân Thành phố để yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết hoặc trả lời cho cử tri. Cụ thể, bản thân tôi đã kiến nghị với các Sở, ngành có liên quan đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở, cấp nước sạch, xây dựng công viên, cải thiện ô nhiễm môi trường tại các dự án dân cư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn quận đã được Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở, ngành tiếp thu, đến nay cơ bản đã được thực hiện.

Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 16, quận Bình Tân. Đối với tôi đây là niềm vinh dự song cũng là trách nhiệm, vì Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Bản thân tôi xác định trách nhiệm, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi sẽ phấn đấu nỗ lực nhiều hơn để làm tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Trên cương vị công tác của mình luôn nỗ lực cùng với tập thể Ban Văn hóa - Xã hội, tập trung giám sát và tiếp tục đề xuất các giải pháp, chính sách hiệu quả hơn trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm, chăm sóc y tế nâng cao sức khỏe cho người dân, các giải pháp chính sách chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động, nâng cao chất lượng, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật thể thao lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân, đặc biệt là việc xây dựng, quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn Thành phố.

2. Trong điều kiện Thành phố thực hiện Chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng nhân dân ở quận, phường, bản thân tôi không ngừng trau dồi thực tiễn, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người Đại biểu Hội đồng nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình, có ý kiến kiến nghị đối với những vấn đề thực tế của địa phương đến Hội đồng nhân dân Thành phố; trong đó chú trọng về nội dung phản ánh kiến nghị, thông tin giữa cử tri, chính quyền ở địa phương với Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành nhiều thời gian để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cử tri và Nhân dân. Từ thực tiễn của Thành phố với vai trò là đại biểu chuyên trách, tôi có nhiều thông tin, am hiểu tình hình, thuận lợi trong tham gia ý kiến để Hội đồng nhân dân Thành phố có những Nghị quyết kịp thời, sát thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Sau 5 năm làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bản thân tôi cảm thấy thật vinh dự vì đã góp một phần nhỏ của mình vào sự ổn định và phát triển của Thành phố. Vì vậy, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm, tôi sẽ phát huy, cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và trách nhiệm của một đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026