Vương Tịnh bất ngờ khi được chọn làm đại sứ Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 25

Tin liên quan