Bà Nguyễn Huỳnh Trang làm Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM