Ban Thường vụ Thành ủy kết luận về việc chuyển nhượng đất tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển

(VOH) – Cho đến nay, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực liên quan đến lợi ích cá nhân.

Chiều 6/5, Ban Thường vụ Thành ủy dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy đã họp về việc chuyển nhượng hơn 32 ha đất đã đền bù của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và có kết luận như sau:

1. Việc chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (còn gọi là Công ty Tân Thuận) cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai là không đúng với thẩm quyền. Việc chuyển nhượng đất đã đền bù không qua đấu giá là trái với Nghị định 91 của Chính phủ, không đúng với Nghị định số 44 của Chính phủ quy định về giá đất. Vì vậy, ngày 18/4, Ban Thường vụ Thành ủy đã kết luận yêu cầu Công ty Tân Thuận đàm phán với đối tác để huỷ hợp đồng.

- Giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố đề nghị Thanh tra Thành phố tiến hành thanh tra toàn diện Công ty Tân Thuận trong tháng 5 và tháng 6 năm 2018, xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Tạm đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận của đồng chí Trần Công Thiện để kiểm điểm và xử lý trách nhiệm.

Khu dân cư Phước Kiển

Ảnh: TTXVN

2. Các vi phạm và trách nhiệm của Văn phòng Thành ủy là không thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm là cơ quan đại diện chủ sở hữu; Thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Tân Thuận đầy đủ, không thẩm định nghiêm túc các đề xuất của Công ty Tân Thuận với Văn phòng Thành ủy, gây thất thoát nghiêm trọng nếu Ban Thường vụ Thành ủy không chỉ đạo huỷ hợp đồng; Trình phê duyệt phương án chuyển nhượng đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận sai quy trình và không đúng thẩm quyền; Đề xuất chỉ định đối tác chuyển nhượng là Công ty Quốc Cường Gia Lai mà không tiến hành đấu thầu lựa chọn đối tác là vi phạm Nghị định số 91 và Quyết định số 1087 của Thành ủy; Không thẩm định giá đề xuất chuyển nhượng của Công ty Tân Thuận khi giá này không phù hợp với điều kiện thị trường, sẽ gây thất thoát nghiêm trọng nếu Ban Thường vụ Thành ủy không chỉ đạo hủy hợp đồng kịp thời.

- Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và các cá nhân liên quan, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 6 năm 2018.

3. Trách nhiệm của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang

- Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận và chấp thuận chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai là không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định của pháp luật, không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định. Thiếu kiểm tra việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của mình, việc chuyển nhượng theo Hợp đồng 203 năm 2017 có nguy cơ gây thất thoát lớn cho Đảng bộ Thành phố.

- Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang kiểm điểm trách nhiệm trong vụ việc chuyển nhượng đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét.

Cho đến nay, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực liên quan đến lợi ích cá nhân.

VOH Online