Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân”

(VOH) – Sáng 4/3, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm Thông tri 18 tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ TPHCM.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM Thiếu tướng Phan Văn Xựng báo cáo tại hội nghị: Trong 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặt ra vấn đề mới cho mỗi quốc gia. Trong nước, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định; TPHCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Thông tri số 18 là một ‘đặc sản” của thành phố trong xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ. Đáng chú ý là sức mạnh lòng dân không ngừng được tăng cường.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” 1
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. 

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng niềm tin cho nhân dân.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục trong các hoạt động gắn với chuyển đổi số và công nghệ thông tin.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên lưu ý: “Xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ đóng vai trò đặc biệt để chuẩn bị tốt cho các nguồn nhân lực, vật lực tài lực.

Chú ý những địa bàn trọng điểm, trọng tâm, không chỉ ở đất liền mà còn hướng ra biển. Sử dụng nguồn lực vật chất, tinh thần để củng cố khu vực phòng thủ gắn với xây dựng thế trận quốc phòng và an ninh vững chắc.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ thành phố phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin liên quan