Biển số ô tô TPHCM trúng đấu giá cao nhất ngày 22/9

VOH - Trong lần đấu giá thứ 2 đối với 18 biển số, kết quả, biển số 51K-868.68 (TPHCM), giá trúng đấu giá 4,86 tỷ đồng.

Kết quả đấu giá biển số buổi chiều cùng ngày, cụ thể: 43A-777.79 (Đà Nẵng), giá trúng đấu giá 605 triệu đồng; 90A-222.22 (Hà Nam), giá trúng đấu giá 605 triệu đồng; 36A-989.99 (Thanh Hóa), giá trúng đấu giá 520 triệu đồng.

Các biển: 30K-568.88 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 535 triệu đồng; 66A-233.33 (Đồng Tháp), giá trúng đấu giá 45 triệu đồng; 92A-366.66 (Quảng Nam), giá trúng đấu giá 120 triệu đồng.

Biển số ô tô TPHCM trúng đấu giá cao nhất ngày 22/9 1
Biển số ô tô TPHCM trúng đấu giá cao nhất trong ngày 22/9

Các biển: 38A-555.55 (Hà Tĩnh), giá trúng đấu giá 1,115 tỷ đồng; 25A-068.68 (Lai Châu), giá trúng đấu giá 160 triệu đồng; 51K-888.68 (TPHCM), giá trúng đấu giá 750 triệu đồng.

Trước đó, sáng cùng ngày, kết quả trúng đấu giá cụ thể: 66A-234.56 (Đồng Tháp), giá trúng đấu giá 255 triệu đồng; 51K-868.68 (TPHCM), giá trúng đấu giá 4,860 tỷ đồng; 20A-686.88 (Thái Nguyên), giá trúng đấu giá 560 triệu đồng.

Các biển: 35A-366.66 (Ninh Bình), giá trúng đấu giá 545 triệu đồng; 99A-668.68 (Bắc Ninh), giá trúng đấu giá 545 triệu đồng; 61K-268.68 (Bình Dương), giá trúng đấu giá 1,135 tỷ đồng.

Các biển: 81A-367.89 (Gia Lai), giá trúng đấu giá 450 triệu đồng; 51K-777.77 (TPHCM), giá trúng đấu giá 3,64 tỷ đồng; 15K-166.88 (Hải Phòng), giá trúng đấu giá 920 triệu đồng.

Dự kiến ngày 25/9, tiếp tục đấu giá 48 biển số ô tô.