Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cán bộ chủ chốt TPHCM học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12

  (VOH) - Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

  Nghe bài viết

  Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: QĐND

  Chiều 29/12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

  Tại hội nghị, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy trình bày các nội dung chính của chuyên đề Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, như: vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết; dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết; một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết.

  Ông Tất Thành Cang cũng phân tích 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời nhận định, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là một nhiệm vụ khó khăn, do đụng chạm đến lợi ích của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, đòi hỏi sự tự giác cao, sự chân thành trong phê bình và tự phê bình.

  Trên tinh thần thấy được những dự báo khó khăn đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã có kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết với 11 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ngay và thường xuyên thực hiện theo lộ trình nhiệm kỳ 2015 – 2020:

  Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất xung quanh quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Ông Lê Công Đồng – Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM xác định có 6 mảng nhiệm vụ sẽ tập trung thực hiện khi tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 trên làn sóng Đài, trong đó nhấn mạnh:

  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị, trong quá trình học tập, nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, từ các cán bộ chủ chốt thành phố và các cấp phải nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Tinh thần của Nghị quyết là phải hành động, và hành động thiết thực, hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm, càng tránh và chống tình trạng thiếu gương mẫu, nói một đàng làm một nẻo. Ông Đinh La Thăng, yêu cầu:

  Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các tổ chức Đảng cần tiếp tục triển khai đồng bộ với các Nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy và cấp ủy các cấp. Trước mắt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố năm 2017, chuẩn bị tốt các điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Đinh Dậu.

  Quỳnh Anh