Cấp ủy, chính quyền các cấp phải nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

(VOH) - Sáng 16/6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 935 về ban hành quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn TP và Quyết định số 936 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố.

Triển khai Quyết định 935 và 936 của Ban Thường vụ Thành ủy, bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy nhấn mạnh: mục đích của tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chinh quyền nhằm trực tiếp nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề bức xúc, chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đồng thời nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ. 

Toàn cảnh hội nghị