Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

(VOH) - Sáng 14/12, Hội Nông dân TPHCM tổ chức Lễ mitting chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao, với phương châm “Dân chủ - Ðoàn kết - Ðổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Qua đó, bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII gồm 119 đồng chí. Ðồng chí Thào Xuân Sùng tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2018-2023, với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội cũng thông qua 5 nhiệm vụ, giải pháp và 14 chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ mới. Nhất là Đại hội lần này có nhiều điểm mới.

Lễ mitting chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Phát biểu tại lễ mitting, ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII nhấn mạnh: “Điểm mới đó là phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại và gắn tái cơ cấu nông nghiệp với việc trí thức hóa nông dân. Đây là những cái chủ đề, định hướng lớn, mục tiêu lớn của nhiệm kỳ 2018-2023. Từ mục tiêu, định hướng lớn này thì chúng ta mới đưa ra được những cái chỉ tiêu cũng như nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới”.

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố cũng chính thức phát động thi đua trong hệ thống Hội hưởng ứng theo chủ đề “Dân chủ - Ðoàn kết - Ðổi mới - Hội nhập - Phát triển” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Trung ương giao hàng năm.

Tin liên quan