Công tác kiểm tra, giám sát cần đảm bảo công tâm, chính trực, khách quan

(VOH) - Chiều 18/1, Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ TP triển khai 1 số văn bản mới của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, người đứng đầu cấp ủy và cấp ủy các cấp phải quan tâm thường xuyên liên tục, chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát.

Việc kiểm tra, giám sát cần đảm bảo tính công tâm, chính trực, khách quan, vô tư và người làm công tác kiểm tra giám sát phải khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe nhiều chiều. Đây là việc làm khó, do đó đòi hỏi cấp ủy các cấp cần chú ý quán triệt các văn bản mới về kiểm tra, giám sát đến từng cấp ủy viên, đảng viên.

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước. Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang cho biết đây là quy định mới, các cấp ủy cần bàn bạc thực hiện đạt hiệu quả.

Đây là quyết tâm của Đảng bộ TP để giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân liên quan đến cán bộ, công chức, đảng viên. Có 4 kênh thông tin để tiếp nhận, xử lý thông tin  và xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức và cá nhân là ý kiến của cử tri, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, thông tin phản ánh khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn thể và phản ánh của cơ quan báo chí.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe những điểm mới trong quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong đảng.