028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Công tác tuyên giáo phải mang tính chuyên nghiệp

(VOH) - Sáng 29/3, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tập huấn lãnh đạo và chuyên viên mới các Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong công tác tuyên giáo. Đó là chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận chưa cao, chậm khắc phục nhược điểm thiếu sắc bén, chưa thuyết phục trong công tác tuyên giáo.

Bên cạnh đó, việc tham mưu các lĩnh vực tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ, văn học nghệ thuật, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, các vấn đề xã hội còn nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Ông Thưởng khẳng định, công tác tuyên giáo được coi là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, làm cho mọi người dân gắn bó máu thịt với Đảng. Trong bối cảnh hiện nay, với sự bùng nổ công nghệ thông tin, sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, lợi dụng mạng xã hội để tung tin xấu hòng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình và với những diễn biến phức tạp trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm, cùng những thách thức mới trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo..., công tác tuyên giáo đối mặt với nhiều thử thách mới, đòi hỏi đội ngũ làm công tác này phải có tính chuyên nghiệp cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới nội dung và phương thức tuyên giáo phù hợp với tình hình của giai đoạn cách mạng hiện nay:

”Nếu như chúng ta không đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta rất khó đạt được yêu cầu mà nghị quyết đại hội đặt ra. Đó là sự thống nhất cao về tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Bởi vì điều kiện kinh tế, hoàn cảnh làm việc, tiếp cận thông tin, nhận thức tình cảm tâm tư của cán bộ Đảng viên và của nhân dân khác nhau rất nhiều do điều kiện sinh hoạt khác nhau. Do đó chúng ta phải đổi mới để có phương pháp công tác phù hợp”.