Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cúp nước tuyến Bình Thái - Bình Lợi

    (VOH) - TCT cấp nước Sài Gòn Sawaco thông báo tạm ngưng cấp nước tuyến ống Bình Thái – Bình Lợi.

    Nhằm thực hiện công tác sửa chữa khắc phục  sự cố rò rỉ tuyến ống D1500 Bình Thái – Bình Lợi, Xí Nghiệp truyền dẫn nước sạch – TCT cấp nước Sài Gòn Sawaco thông báo tạm ngưng cấp nước tuyến ống Bình Thái – Bình Lợi.

    Thời gian ngưng nước là 02 giờ : từ 22h00 ngày 04/12/2017 đến 0h00 ngày 05/12/2017. Các công ty cấp nước Thủ Đức, Gia Định,  Trung An, Tân Hoá có nhiệm vụ điều tiết mạng lưới cấp nước liên quan.

    Thúy Vân