Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đoàn viên, thanh niên xung kích, trưởng thành dưới ngọn cờ Đảng

  (VOH) - Các phong trào, chương trình hành động của Đoàn đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

  Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả quan trọng.

  Là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn cung cấp đoàn viên, thanh niên ưu tú cho Đảng, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc thực hiện những hoạt động chung do Trung ương Đoàn chỉ đạo, đã từ lâu, Thành Đoàn đã có nhiều sáng kiến, đưa ra nhiều giải pháp để khuyến khích đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ học tập, nghiên cứu lý luận; tạo lập môi trường để đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên tu dưỡng, rèn luyện.

  Đoàn viên, thanh niên xung kích, trưởng thành dưới ngọn cờ Đảng

  Các phong trào, chương trình hành động của Đoàn đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ảnh: thanhdoan

  Tại lễ kết nạp đảng viên mới, đảng viên trẻ Nguyễn Xuân Thụ - đang công tác tại Trung tâm hỗ trợ công nhân thành phố luôn cố gắng ra sức nỗ lực, cống hiến để vun đắm cho những ước mơ, hoài bão của mình. Có được những điều kiện đầy đủ, tốt đẹp như ngày hôm nay là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là nhờ có sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh đi trước, họ đã gác lại sau lưng tất cả để lên đường theo tiếng gọi thiêng liên của Đảng, chiến đấu giành độc lập tự do cho Tổ Quốc, mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Vì vậy khi được kết nạp vào Đảng là một nguồn động viên, khích lệ lớn giúp thanh niên thêm tin tưởng vững bước trên con đường dài phía trước: "Hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy Đảng thật gần gũi, những đảng viên đi trước chính là những người thầy sẽ giúp chúng tôi thực hiện lý tưởng của Đảng và của bản thân. Với tôi đây là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của mình, là đảng viên mới phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng, nhằm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Bản thân tôi và các bạn cần phải ra sức học tập và rèn luyện, tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Bên cạnh đó luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành với chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước".

  Theo Bí thư Thành Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn - Phạm Hồng Sơn, Đảng ta từ ngày thành lập đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, thử thách, có lúc rất cam go, nhưng vẫn tồn tại và phát triển, lãnh đạo đất nước, lãnh đạo thành phố, đó là một niềm tự hào rất lớn cho mỗi người dân thành phố. Mỗi một đoàn viên thanh niên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, đây không chỉ là vinh dự của riêng mỗi người mà còn là vinh dự của gia đình, cơ quan mình làm việc: "Số lượng của toàn Đảng bộ Thành Đoàn đã lên tới gần 500 đảng viên, đây là một con số rất lớn của một Đảng bộ cơ sở. Nhưng đảng viên trong Đảng bộ Thành Đoàn càng đặc biệt hơn nữa, bởi vì ở đây toàn những người cộng sản trẻ, cán bộ đoàn được đứng vào hàng ngũ Đảng, rất vinh dự nên rất tự hào. Tôi nghĩ các đồng chí sẽ giữ lời hứa và luôn đi theo Đảng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Theo Đảng – niềm tin thì phải hành động, tức là phải công tác thật tốt, làm nhiều việc có ý nghĩa tại địa phương, đơn vị của mình, không thể nói suông được. Những người cộng sản trẻ tiếp tục giữ ngọn lửa nhiệt huyết, niềm tin vào sự thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng".

  Đoàn viên, thanh niên của Thành Đoàn không chỉ xung kích, trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng mà họ còn chung tay xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Nguyễn Thị Ngọc Khánh đề xuất, cần phát huy vai trò của Đảng trong sinh viên, phải gắn với việc đẩy mạnh, nâng cao năng lực của đội ngũ Đảng viên sinh viên hiện nay, thông qua việc đổi mới và đẩy mạnh các buổi sinh hoạt chi bộ, để chúng ta nâng chất đội ngũ là đảng viên sinh viên. Hiện nay các bạn đoàn viên, thanh niên rất là mạnh dạn thể hiện tiếng nói của mình: "Để tiếng nói của thanh niên là tiếng nói bảo vệ Đảng thì việc đầu tiên phải cho thanh niên thấy, các vấn đề chính trị xã hội, các vấn đề mà Đảng ta đặt ra, phải gắn với thực tiễn, chính là những câu chuyện rất cụ thể trong đời sống, trong học tập, trong công tác hàng ngày của các bạn đoàn viên thanh niên, thì các bạn mới có thể mạnh dạn các bạn tiếp cận và các bạn thể hiện tiếng nói của mình, điều này cũng đòi hỏi tổ chức Đoàn trong phương thức chúng ta tiếp cận, và với đoàn viên thanh niên chúng ta phải mạnh dạn thay đổi các phương thức tiếp cận trong đoàn viên thành niên. Sau đó nữa là mới đi đến với câu chuyện là làm thế nào để định hướng cho đoàn viên thanh niên, tư duy về phản biện, phương pháp tranh biện, phản biện thế nào cho đúng thì mới có thể thúc đẩy đoàn viên thanh niên tham gia vào câu chuyện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được".

  Trong suốt chặng đường lịch sử của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên thanh niên Thành phố đã có nhiều đóng góp đáng tự hào vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

  Bá Nam