Hài cốt anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM