028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(VOH) - “Hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là chủ đề tọa đàm do Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM tổ chức vào sáng nay 26/10.

Toàn cảnh hội nghị

Tọa đàm tập trung phân tích nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03 và thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả.

Những tồn tại, hạn chế được nhìn nhận sau khi thực hiện chỉ thị 03 thời gian qua là: công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị của một số cấp ủy đảng chưa sát và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Việc đăng ký nội dung làm theo và đánh giá kết quả nêu gương, làm theo của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, bên cạnh đó còn cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chưa chặt chẽ, chưa tạo sự chuyển biến rõ rệt đối với những vấn đề bức xúc của ngành, cơ quan, đơn vị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, do đó cần đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề xức xúc, nổi cộm của ngành, cơ quan, đơn vị. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu đồng tình khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Đó cũng là một trong những giải pháp cần thực hiện và có đăng ký cụ thể, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên hằng tháng để việc học tập và làm theo trở thành công việc thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh việc thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên từ người đứng đầu đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, ông Võ Văn Long-Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: "Trong thời gian tới để thực hiện tốt Chỉ thị 05 đánh giá Đảng viên xuất sắc hằng năm, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, Đảng viên phải gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không gắn với cái này thì việc học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh cũng coi là một phong trào"

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 theo phương châm “”trên trước, dưới sau””, “”trong trước, ngoài sau””, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội nêu ý kiến: "Trên thực tế chỉ nơi nào người đứng đầu cơ quan đơn vị gương mẫu thì cấp dưới mới suy nghĩ và hành động chuẩn mực, vì vậy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện trước tiên từ người lãnh đạo, người đứng đầu tổ chức cơ sở, đó vừa là tấm gương gần gũi nhất và cụ thể nhất để quần chúng noi theo, vừa tạo được môi trường làm việc thật sự tốt để cấp dưới không thể dao động về tư tưởng, yếu kém về đạo đức và nảy sinh phong cách quan liêu, xem thường quần chúng, ý thức phục vụ kém".

Lý giải vấn đề làm thế nào thực hiện hiệu quả và thiết thực Chỉ thị 05, ông Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cho rằng, quan trọng là chú trọng tuyên truyền, để nâng cao nhận thức sâu sắc giá trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ Đảng viên toàn Khối. "Vấn đề rất quan trọng cho xây dựng Đảng hiện nay mà cán bộ Đảng viên học Bác để xây dựng Đảng, để bảo vệ Đảng, nêu vấn đề để thấy giá trị tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực trạng học tập làm theo Bác, thứ ba là công tác xây dựng Đảng để tìm mọi cách học tập và làm theo Bác, tôi cho điều đó là hết sức quan trọng".

Ông Dương Công Khanh, Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận tại buổi tọa đàm, ông Dương Công Khanh, Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP yêu cầu các cấp ủy Đảng chú ý đến vai trò của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện. Đồng thời, có sự đánh giá những mặt làm được và chưa được từ đó xây dựng kế hoạch hằng năm, chọn vấn đề đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Định kỳ hằng năm có kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 và kết quả thực hiện là một trong những nội dung quan trọng trong đánh giá công tác cán bộ, đảng viên. 

"Đề nghị các đồng chí cấp ủy làm sao trong việc khen thưởng trong chi bộ, trong cơ quan, đơn vị định kỳ hằng tháng, hằng quý, có thể tuyên dương, làm sao sự học tập, nêu gương phải lan tỏa thực sự trong phòng, ban, đơn vị bộ phận nhỏ nhất của mình thì mới thấy được sự lan tỏa rộng và lớn".

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Do đó, vai trò của mỗi cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là nhận thức của người đứng đầu về việc thực hiện chỉ thị 05 là vấn đề quan trọng và cần thiết để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.