028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa

(VOH) - Sáng nay 17/2, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM tổ chức Hội nghị chuyên đề về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Tại hội nghị, cấp ủy cơ sở Đảng đã nghe Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng-Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Cán bộ Thành phố giới thiệu nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những vấn đề này được thể hiện sinh động trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một nội dung quan trọng của xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Các đại biểu cũng nghe những vấn đề cốt lõi trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, nội dung cốt lõi của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” là nêu những khuyết điểm của cán bộ đảng viên về tư tưởng là bệnh chủ quan, khuyết điểm về quan hệ trong Đảng là bệnh hẹp hòi; khuyết điểm về cách nói và cách viết là bệnh ba hoa.

Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về việc "nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" cần thực hiện nguyên tắc "Nói đi đôi với làm" trong tư tưởng Hồ Chí Minh.