028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy TPHCM ký kết hợp tác

(VOH) - Chiều 14/3, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy TPHCM ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020 với mục tiêu tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước và cung cấp các luận cứ khoa học, thực tiễn góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện của Đảng.

Dự lễ ký kết có Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. 

​Theo nội dung ký kết, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy sẽ phối hợp tổ chức nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn phát triển trên địa bàn TPHCM nhằm tham mưu, tư vấn, phục vụ cho sự lãnh đạo,chỉ đạo của Thành ủy TP, góp phần cung cấp các cơ sở  khoa học, thực tiễn cho việc hoạch định chính sách và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Đồng thời, hai bên phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên đề lý luận khoa học - thực tiễn mà hai bên quan tâm. Đồng thời thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai bên liên quan đến lý luận chính trị; trao đổi thông tin về những nghiên cứu mới trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng rất mong "từ chương trình này, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ giúp TP làm sáng tỏ thêm những vấn đề mới nảy sinh, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách; chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của TP; tham gia đấu tranh có hiệu quả và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đặc biệt từ thực tiễn TP, sẽ kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật để TP phát triển mạnh mẽ hơn, có điều kiện đóng góp và thể hiện trách nhiệm cao hơn của thành phố “cùng cả nước, vì cả nước”.

Ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, việc Hội đồng lý luận Trung ương ký kết hợp tác với TPHCM là điều kiện thuận lợi để Hội đồng thâm nhập tiếp cận khảo sát, mổ xẻ tổng kết nhiều những vấn đề thực tiễn để góp phần cung cấp cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư căn cứ thật vững chắc để hoạch định đường lối chính sách góp phần cho thành phố phát triển mạnh hơn.

Ngay sau lễ ký kết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan đề xuất ngay các chương trình, nội dung cụ thể, tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết trong năm 2017 và hàng năm giữa Thành ủy và Hội đồng Lý luận Trung ương để cụ thể hóa công việc và nội dung thực hiện trong thực tế, đảm bảo hiệu quả khả thi.