Hơn 3.250 người dân nghèo sẽ được nhận thẻ BHYT năm 2020

Tin liên quan